Komjatice – september 2010

Komjatice – september 2010

Križovatka Ivanka – Sever je navrhnutá v km 13.477 cesty I/64. Jedná sa mimoúrovňovú križovatku s novonavrhovanou cestou – dopravným napojením priemyselnej zóny v Nitre – Dolných Krškanoch. Predmetná cesta spája pôvodnú a novú cestu I/64. Navrhnutá bola za účelom odklonenia tranzitnej dopravy smerujúcej do priemyselnej zóny cez obec Ivanka pri Nitre, resp. cez mestské časti Horné a Dolné Krškany. Križovatka je navrhnutá tvaru „trubka“ a pozostáva zo štyroch vetiev. Vetva IS-1 je 0.400 379 km dlhá. Začiatok vetvy je zhodný z koncom „Dopravného napojenia priemyselnej zóny v Dolných Krškanoch“ (ďalej DNPZ Dolné Krškany), koniec je na ceste I/64 v smere do Nových Zámkov. Od km 0.000 po km 0.160 je vetva IS-1 navrhnutá ako dvojpruhová, obojsmerná. Od km 0.160 je vetva jednopruhová, jednosmerná. Vetva IS-2 je 0.161 139 km dlhá. Začiatok vetvy je na ceste I/64 a koniec na vetve IS-1. Vetva IS-2 je jednopruhová, jednosmerná. Vetva IS-3 je 0.301 337 km dlhá. Začiatok vetvy je na ceste I/64 a koniec je na DNPZ Dolné Krškany. Jedná sa o jednopruhovú, jednosmernú križovatkovú vetvu. Vetva IS-4 je 0.305 244 km dlhá. Začiatok vetvy je na DNPZ Dolné Krškany, koniec vetvy je na ceste I/64 v smere do Nitry. Vetva IS-4 je navrhnutá ako jednopruhová, jednosmerná.

Napíšte nám

Chceli by ste zistiť viac o tomto projekte alebo o našich službách?