Z-Project

Z-Project

Projektovanie a plánovanie cestných stavieb

O nás

Spoločnosť Z - PROJECT, s. r. o.  vznikla v roku 2009. Náplňou činnosti firmy je projektovanie dopravných stavieb (diaľnice, cesty, mestské komunikácie, komunikácie a spevnené plochy v priemyselných, obchodných a obytných zónach). Súčasťou firmy je aj poskytovanie konzultácií v oblasti dopravných stavieb. Naša firma pôsobí hlavne na Slovensku, ale participovala aj na zákazkách v zahraničí.

Z-Project logo

Naše projekty

Šaľa

Predmetom rekonštrukcie na Hornej ulici je rekonštrukcia komunikácie, ako aj návrh nových parkovacích stojísk a...
Čítať viac "Šaľa"

Forum Prešov

Výstavba predmetného obchodného centra si vyžiadala rekonštrukciu existujúcich miestnych komunikácií na uliciach Nám. Legionárov, Štefánikova,...
Čítať viac "Forum Prešov"

Veľká Ida – 2013

Z hľadiska dopravy je potrebné zabezpečiť prístup,  vnútro areálové komunikácie a spevnené plochy pre novovybudovaný areál...
Čítať viac "Veľká Ida – 2013"

Turancar Nitra a.s. – júl 2013

Predmetom objektu je výstavba novej haly firmy TURANCAR pre autobusy. Z toho dôvodu je navrhnutý stavebný...
Čítať viac "Turancar Nitra a.s. – júl 2013"

Triblavina – február 2012

Účelom navrhovanej stavby diaľničnej križovatky je zlepšiť dopravnú situáciu v okolí, nie len v momentálne dotknutom...
Čítať viac "Triblavina – február 2012"

Zálesie – jún 2011

Komunikačne bude lokalita napojená na existujúcu miestnu komunikáciu Starobystrickú ulicu, ktorá sa v dotknutom území...
Čítať viac "Zálesie – jún 2011"

Cyklochodník Liptovský Hrádok – november 2017

Potreba návrhu cyklotrás vyplýva najmä z požiadavky na bezpečný pohyb cyklistov po ploche mesta. Existujúca...
Čítať viac "Cyklochodník Liptovský Hrádok – november 2017"

Obchodné centrum Ribničná – marec 2013

Dopravné napojenie na existujúcu cestu na Rybničnej ulici kategórie C7,5/50 umožní dopravnej obsluhe obchodnému centru...
Čítať viac "Obchodné centrum Ribničná – marec 2013"

Napíšte nám

Chceli by ste si objednať naše služby alebo sa o nich informovať?