Šaľa

Šaľa

Situácia Šaľa

Predmetom rekonštrukcie na Hornej ulici je rekonštrukcia komunikácie, ako aj návrh nových parkovacích stojísk a rekonštrukcia chodníkov pre peších. V súčasnosti existujúci kryt nevyhovuje predpisom a je značne narušený. Taktiež je potrebné rozšíriť existujúcu komunikáciu ako aj vyriešiť odvodnenie. Z toho dôvodu sú navrhnuté nasledovné stavebné objekty :

SO 01.1 REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE                                              

SO 01.2 PARKOVACIE STOJISKÁ

SO 01.3 REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV PRE PEŠÍCH

Napíšte nám

Chceli by ste zistiť viac o tomto projekte alebo o našich službách?