Forum Prešov

Forum Prešov

Situácia Forum Prešov

Výstavba predmetného obchodného centra si vyžiadala rekonštrukciu existujúcich miestnych komunikácií na uliciach Nám. Legionárov, Štefánikova, Biskupa Gojdiča, Hviezdoslavova. V rámci rekonštrukcie sa kompletne zrekonštruujú vozovky na miestnych komunikáciách. Rekonštrukcia spočíva v rozšírení existujúcich miestnych komunikácií, rekonštrukcií existujúcich chodníkov na predmetných uliciach ako aj návrh novej okružnej križovatke. Predmetný stavebný objekt je rozdelený na 4 úseky rekonštrukcie.

Napíšte nám

Chceli by ste zistiť viac o tomto projekte alebo o našich službách?