Veľká Ida – 2013

Veľká Ida – 2013

Situácia Veľká Ida

Z hľadiska dopravy je potrebné zabezpečiť prístup,  vnútro areálové komunikácie a spevnené plochy pre novovybudovaný areál skladových priestorov.  Komunikácie a spevnené plochy budú slúžiť pre dopravnú obsluhu a pre potreby statickej dopravy v areály. Prístupová komunikácia bude napojená na komunikačný systém v blízkosti riešenej lokality. Komunikácie sú z hľadiska druhu dopravy rozdelené na dve časti. Prvá časť rieši dopravu pre nákladné automobily. Druhá časť rieši dopravu pre osobné automobily.

Napíšte nám

Chceli by ste zistiť viac o tomto projekte alebo o našich službách?